Αρχική σελίδα Ποιότητα & περιβάλλον

Ποιότητα

PDF Εκτύπωση E-mail

p

Η Lesaffre κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει την ποιότητα μέσα από την εμπειρία της. Έτσι, έχει ηγετικό ρόλο στη βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής και έχει αναπτύξει δομές που αποσκοπούν στην ποιότητα των προϊόντων. Είναι επίσης το πρώτο εργοστάσιο  παραγωγής μαγιάς που έχει πιστοποιηθεί για τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας από ανεξάρτητους εξωτερικούς φορείς.

Ο κύκλος της ποιότητας: ο Όμιλος Lesaffreφροντίζει ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα  από την παραγγελία  του πελάτη μέχρι την παράδοση του προϊόντος.

 

1. Παραγγελία του πελάτη
Να ερμηνεύουμε  τις προσδοκίες των πελατών μας, σημαίνει  να δημιουργούμε ένα προϊόν που τους εγγυάται:

  • Διατροφική Ασφάλεια
  • Υψηλή απόδοση κατάλληλο για κάθε  διαδικασία (παραδοσιακή αρτοποίηση, βιομηχανική) και εφαρμογή(γεωργική παραγωγή καυσίμων, αρτοποιείο, βιομηχανίες υγείας).

 

2. Επιλογή των πρώτων υλών:

Η καλή επιλογή πρώτων υλών για τη Lesaffre είναι η εξασφάλιση διαθέσιμης πρώτης ύλης (εξασφάλιση παγκόσμιας προμήθειας πρώτων υλών), προσαρμοσμένης (επιλογή προμηθευτών μέσω πιλοτικών δοκιμών), σταθερής (έλεγχοι κατά την παραλαβή).

 

 

3. Συνθήκες παρασκευής:

Η επιλογή του εξοπλισμού και η εφαρμογή του αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της ποιότητας. Οι ίδιες διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο (αποστείρωση, καθαρισμός) επιτρέπουν την  τυποποίηση των μεθόδων, τη διάδοση και την εφαρμογή τους. Οι διαδικασίες ποιότητας  βασίζονται στην αξιολόγηση των τυχών κινδύνων (HACCP).

 

4. Έλεγχος και επικύρωση:
Πολλοί έλεγχοι πραγματοποιούνται  για την αξιολόγηση των προϊόντων πριν από την τοποθέτηση τους στην αγορά ( έλεγχοι φυσικοχημικοί, βιολογικοί, οργανοληπτικές αναλύσεις ...).

 

 

5. Διαθεσιμότητα:
Οι συνθήκες μεταφοράς, η αποθήκευση, η ιχνηλασιμότητα, η διατήρηση μελετώνται με ακρίβεια για να ορισθεί η διάρκεια ζωής,  η αλυσίδα ψύξης και για να διατηρηθούν όλες οι ιδιότητες των προϊόντων μέχρι την παράδοση τους.

 

 

 
©Copyright Lesaffre Hellas - Οικονομικά στοιχεία